ul. Najświętszej Marii Panny 14/9, 59-220 Legnica

Siedziba Kancelarii

00 1111 2222 3333 4444 5555 6666

Nr rachunku bankowego do wpłat

Wpłat gotówkowych można dokonywać w naszej siedzibie w godzinach pracy Kancelarii
Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

Godziny pracy Kancelarii

Wtorek 10:00-14:00

Godziny przyjęć interesantów

Komornik Legnica

Kancelaria komornicza nr XI w Legnicy

Komornik Sądowy Adrian Wolski jest uprawniony stosownie do treści art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych do prowadzenia postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających na terenie Apelacji Wrocławskiej z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Systemy informatyczne, z których korzysta Kancelaria:

Komornik Legnica - czynności:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych (egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z nieruchomości, uproszczona egzekucję z nieruchomości).
  • Egzekucja świadczeń niepieniężnych (wydanie rzeczy ruchomej; opróżnienie i wydanie nieruchomości, statku bądź pomieszczenia dłużnika; zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze jej sprzedaży w trybie licytacji publicznej).
  • Zabezpieczenie roszczeń (Proces umożliwiający w bardzo krótkim czasie ochronić interes przyszłego wierzyciela, w wyniku którego zabezpieczone przez Komornika środki są przekazywane do depozytu sądowego do momentu zakończenia sporu między uprawnionym a obowiązanym).
  • Nadzór nad licytacjami publicznymi (licytacje nieruchomości, licytacje ruchomości).